Certificering en unieke garantie Kriztal®

30 Jaar garantie op de duurzame werking van Kriztal®

Wanneer u wordt geconfronteerd met vochtdoorslag, kelder onder water, water in de kelder of een lekke kelder of souterrain, dan kan een door Kriztal® gecertificeerd bedrijf dit probleem adequaat en duurzaam voor u oplossen. Om de zeer hoge kwaliteit van onze werken te kunnen waarborgen hebben wij er bewust voor gekozen om uitsluitend met een selecte groep door Kristal® gecertificeerde bedrijven te werken.

Wij hebben dan de zekerheid, dat de door Kriztal® gecertificeerde bedrijven beschikken over een ruime bouwkundige kennis van zowel oude als nieuwe bouwconstructies. Op basis van jarenlange ervaring en training weten de specialisten van deze gecertificeerde bedrijven te achterhalen wat de werkelijke oorzaak is van een lekkage en hoe ze deze duurzaam kunnen verhelpen. Onze gekwalificeerde specialisten lossen de oorzaak van een lekkage op!

Uitsluitend door Kriztal® gecertificeerde bedrijven mogen Kriztal® verwerken

Uitsluitend bedrijven die door Kriztal® gecertificeerd zijn mogen met Kriztal® producten werken. Om deze reden worden de Kriztal® producten alleen aan gecertificeerde bedrijven geleverd. Zo kunnen wij de kwaliteit van de werken waarborgen. Om de zeer hoge kwaliteit van onze werken te kunnen garanderen wordt de certificering elk jaar opnieuw bekeken. Bedrijven moeten dan aan kunnen tonen dat zij aan de gestelde eisen voldoen.

Op de uitgevoerde werken wordt een duurzame garantie van dertig jaar gegarandeerd op de werking van Kriztal® . Deze unieke garantie wordt schriftelijk afgegeven. Deze garantie kan worden gegeven, omdat Kriztal® blijft doorwerken in de herstelde constructies. Voor meer informatie raadpleegt u de rubriek contact