HOOFDSTUK A

Er bestaan diverse soorten vloeren in kelders. In dit hoofdstuk worden er enkele behandeld.

1. Tegelvloer met als onderdeel waterkering

TegelvloerIn oude kelders met gemetselde wanden en een in het werk gevlijde stenen vloer met cementdek maakt de tegelvloer veelal deel uit van de waterkering van de vloer. Indien zo’n vloer waterdoorlatend en/of poreus is, dan is het veelal niet aan te raden om voor dichting van een dergelijke vloer de tegels te gaan verwijderen.

Wanneer men zo’n vloer waterdicht wil hebben, dan dient als eerste de tegelvloer geheel opgeruwd te worden met diamant komschijven. Hierdoor haalt men de gladde glazuurlaag er vanaf (voor zover nog aanwezig) en krijgen de tegels een ruw en open oppervlak. Vervolgens dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten.

Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer te gooien en de vloer te schrobben en daarna schoon te dweilen.

Cement dekvloerDaarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer te dichten en de kim geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ) alvorens men de vloer van een dun laagje KRIZTAL® plast voorziet. Deze KRIZTAL® plast wordt met schoon leidingwater aangemaakt tot een dunne vloeibare substantie die met een vloerentrekker er overheen wordt aangebracht. Dikte circa 1 mm. Een echt dun laagje dus. Wanneer men deze handelingen heeft volbracht kan er een nieuwe cementdekvloer met een hoogte van circa 30 tot 50 mm overheen worden geplaatst. Deze cementdekvloer aanbranden met KRIZTAL® 1.

Afwerken van de cementdekvloer kan zowel machinaal alsook met de hand. In beide gevallen dient men er wel zorg voor te dragen dat de cementdekvloer goed verdicht wordt. Om krimpscheuren tegen te gaan is het aan te bevelen om een kunststofvezel toe te passen.

2. Tegelvloer op vloer gelijmd

Tegelvloer gelijmdIn kelders waarin de tegelvloer later is aangebracht is deze tegelvloer er veelal in gelijmd. Wanneer men lekkages heeft in een dergelijke vloer dan is de kans dat er een scheur onder de tegelvloer zit niet uit te sluiten. Voor dit type vloeren is het aan te raden om de gehele tegelvloer te verwijderen. Men gaat dan, voordat men tot dichting overgaat, de gehele tegelvloer eruit halen en afvoeren. Vervolgens dient de lijmlaag die achter is gebleven op de onderliggende vloer te worden weggeschuurd met diamant komschijven. Daarna dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer heen te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen. Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer te dichten en de kim geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ) alvorens men de gehele vloer in de KRIZTAL® 1 zet. KRIZTAL® 1 aanbrengen met een blokkwast, dikte circa 1 mm. KRIZTAL® 1 dient op een natte ondergrond aangebracht te worden en dient de eerste 12 uur tegen te snelle uitdroging te worden beschermd. Indien nodig benevelen met een plantenspuit.

Tegels die gelijmd zijn op de ondervloer zitten vaak goed vast. Het kost dan ook meer tijd om deze eruit te slopen dan wanneer deze in een cementdekvloer zijn geplaatst. Wat er dan nog achterblijft is de lijmlaag die ook geheel weggeschuurd dient te worden alvorens men over kan gaan tot dichting van de vloer.

Na dichting van de vloer kan er desgewenst weer een tegelvloer overheen. Wel dient men hier een wachttijd voor in acht te nemen van tenminste 28 dagen. Dit opdat de KRIZTAL® 1 in de constructie kan trekken. Alvorens de nieuwe tegels aan te brengen dient men de toplaag van KRIZTAL® wederom ruw te schuren. Hierdoor zullen ook de restanten uitgeharde Portland cement worden verwijderd.

3. Tegelvloer in cementdek geplaatst

Verwijderen cementvloerIn kelders waarin de tegelvloer gelijk met de cementdekvloer is aangelegd, is deze gelijk in de verse cement geplaatst. Onder deze cementdekvloer ligt meestal een betonnen vloer. Om een dergelijke vloer goed waterdicht te kunnen krijgen is het noodzakelijk om zowel de tegelvloer alsook de cementdekvloer te verwijderen en af te voeren. Dit omdat het vochtprobleem zich dan al in de betonvloer voordoet.

Tegelsin cementvloer plaatsenMen zal daarom eerst de gehele topvloer inclusief de tegels dienen te verwijderen. Daarna de gehele vloer schoon te spuiten middels water hoge druk alvorens tot dichting van de vloer over te kunnen gaan. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer heen te gooien en de vloer schoon te schrobben en dweilen. Voor dichting vloer dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ) alvorens men de gehele vloer in de KRIZTAL® 1 zet. KRIZTAL® 1 aanbrengen met een blokkwast. Dikte circa 1 mm. KRIZTAL® 1 dient op een natte ondergrond aangebracht te worden en dient de eerste 12 uur tegen te snelle uitdroging worden beschermd. Indien nodig benevelen met een plantenspuit. Indien gewenst kan er na dichting vloer weer een nieuwe cementdekvloer met tegels worden aangelegd.

4. Tegelvloer met cementgebonden product gezet op betonnen ondervloer

Wat men ook in kelders tegen kan komen zijn tegelvloeren welke met een cementgebonden product zijn gezet op de betonnen vloer. Om lekkages in deze vloeren te kunnen repareren dient men eerst alle loszittende tegels te verwijderen. Daarna moeten de resterende tegels opgeruwd worden met diamant komschijven.

Tegels gezet in cementvloerHierdoor haalt men de gladde glazuurlaag er van af en krijgt het oppervlak van de tegels een ruw en open struktuur. Vervolgens dient men met een water hogedruk spuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen. Voor dichting vloer dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ) alvorens men de vloer van een dun laagje KRIZTAL® plast voorziet. Deze KRIZTAL® plast wordt met schoon leidingwater aangemaakt tot een dunne vloeibare substantie die er met een vloerentrekker overheen wordt aangebracht, dikte circa 1 mm. Echt een dun laagje dus. Wanneer men deze handelingen heeft volbracht dan kan er een nieuwe cementdekvloer overheen worden geplaatst. Deze cementdekvloer aanbranden aan bestaande vloer met KRIZTAL® 1.

5. Vloer geverfd

Keldervloer GeverfdEr zijn diverse soorten verf die men op vloeren van kelders toepast. In dit handboek worden er twee soorten verf genoemd. De betonverf en de twee componenten coating. Voor beide verfsoorten geldt in principe dezelfde handelwijze, echter bij twee componenten coating komen over het algemeen bij het schuren meer schadelijke stoffen vrij. Voor beide verfsoorten geldt dat tijdens het schuren de juiste ventilatie en stof afzuig voorzieningen dienen te worden getroffen. Om deze vloeren op een juiste manier te kunnen dichten dient men eerst de vloer te ontdoen van de bestaande verflaag door middel van het schuren met een komschijf.

Schuren vloer Vervolgens dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer heen te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen. Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D). Na dit gedaan te hebben kan men KRIZTAL® 1 aanbrengen. KRIZTAL® 1 dient men met een laagdikte van 1 mm aan te brengen op een natte vloer. KRIZTAL® 1 de eerste uren beschermen tegen te snelle uidroging.

6. Cementdekvloer

Verwijderen cement dekvloerWanneer er een cementdekvloer over een betonnen vloer heen is geplaatst, dan dient men alle loszittende plekken van de cementdekvloer te verwijderen. Men kan horen of er losliggende of zittende delen cementdek in de vloer voorkomen, door met een hamer op de cementdekvloer te kloppen hoort men waar het loszit van de ondervloer. Indien nodig de gehele cement dek vloer verwijderen.

Vervolgens dient men met een water hogedrukspuit de vloer schoon te spuiten. Bij aanwezigheid van veel elektra of een kleine kelder kan men dit ook doen door een aantal emmers schoon water over de vloer te gooien en de vloer te schrobben en schoon te dweilen.

Verwijderen cementdekvloerDaarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D ).

Na dit gedaan te hebben kan men KRIZTAL® 1 aanbrengen op de betonnen ondervloer. KRIZTAL® 1 dient men met een laagdikte van 1 mm aan te brengen op een natte vloer. KRIZTAL® 1 de eerste uren beschermen tegen te snelle uitdroging.

Indien gewenst kan er een nieuwe cementdekvloer aangebracht worden. Veelal is dit noodzakelijk omdat de bestaande ondervloer oneffen zal zijn. Hoogte verschillen van twee centimeter worden dan ook gelijk ondervangen.

7. Betonvloer

Vlinderen vloerEen betonnen vloer is meestal in het werk afgewerkt (gevlinderd). Tijdens het vlinderen van de vloer wordt de toplaag ingestrooid met quarts (of gelijkwaardig) om de toplaag goed te kunnen verdichten.

Meestal zijn deze vloeren dan ook niet waterdoorlatend. Dit is alleen het geval op plekken waar zich scheuren voordoen. Scheuren dienen tot op de bovenste wapening laag uitgekapt te worden. Indien geen wapening aanwezig is, dan uitkappen tot een minimale diepte van 35 mm. Vervolgens de scheur onderin eerst dichten met KRIZTAL® Plug. Daarna de scheur verder dichten met KRIZTAL® Barri. Vervolgens de scheur vlak afwerken met bovenkant vloer door gebruik te maken van KRIZTAL® Plast. De gehele reparatie nadien ruim in de KRIZTAL® 1 zetten. Meestal dient men ook de gehele kim te doen (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D).

Niet waterdichte toplaagMocht de betonnen vloer wel poreus zijn, dan dient men eerst de vloer in zijn geheel te schuren met diamant komschijven. Daarna de gehele vloer middels water hoge druk reinigen. Daarna dient men alle scheuren en gaten in de vloer en de kim in zijn geheel te dichten (zie hoofdstuk C en hoofdstuk D). Na dit gedaan te hebben kan men KRIZTAL® 1 aanbrengen op de betonnen vloer. KRIZTAL® 1 dient men met een laagdikte van 1 mm aan te brengen op een natte vloer. KRIZTAL® 1 de eerste uren beschermen tegen te snelle uidroging.

Een niet verdichte toplaag van een betonvloer geeft een ruw en open oppervlak. Onafgewerkte betonnen vloeren zullen, omdat zij niet verdicht aan de oppervlakte zijn, ook voor veel stof blijven zorgen.

Na 28 dagen kan er een nieuwe afwerklaag worden aangebracht zoals een gietvloer of iets dergelijks