C. Scheuren in vloeren en wanden

1. Scheuren in vloeren

Uitkappen scheur in vloerScheuren in de vloer kunnen voor ernstige lekkage zorgen en zullen van zichzelf niet dichtgroeien.

Deze scheuren zullen alleen maar erger worden. Bij een cementdekvloer dient men eerst de cementdek ter plaatse van de scheur ruim te verwijderen. Nadat de cementdek ter plaatse van de scheur is verwijderd, kan men dieper kappen in de onderliggende vloer. Scheuren in de vloer tot een diepte van circa 50 mm diep open kappen (open kappen scheur doorzetten tot hoogte 50 mm in wand ) om vervolgens deze geheel te reinigen middels water hoge druk.

Scheur in vloerHierna de scheur onderin dichten met KRIZTAL® Plug. De plug dient er stevig met de hand worden ingedrukt, en wel zo dat er geen water meer door heen stroomt.

Uitkappen scheur in vloer Vervolgens de scheur verder dichten met KRIZTAL® Barri (KRIZTAL® Barri met de hand aanbrengen ) en vlak afwerken met KRIZTAL® Plast. Na reparatie deze afwerken met KRIZTAL® 1. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen.

2. Scheuren in wanden

Scheur in muurBij scheuren in de wanden verwijdert men indien aanwezig eerst de omliggende raaplaag en of tegelwerk naast de scheur in de muur. Dit moet ruim aangehouden worden.

Hierna de scheur verdiept openkappen tot een diepte van circa 50 mm en alle losse delen verwijderen. Vervolgens de scheur uitspoelen met schoon leidingwater. Bij stromend water de scheur van boven naar beneden dichten met KRIZTAL® Plug. De plug stevig met de hand er in drukken (niet met een spatel o.i.d.).

De plug reageert op de warmte van de hand en met de hand kan de plug in de open poriën van het te repareren materiaal gedrukt worden.

Indien er slechts sprake is van zwetend water dan kan men de scheur ook van boven naar beneden dichten met KRIZTAL® Barri en het laatste stuk met KRIZTAL® Plug. Vervolgens de scheur verder dichten met KRIZTAL® Barri en vlak afwerken met KRIZTAL® Plast. Na reparatie deze afwerken met KRIZTAL® 1. KRIZTAL® 1 circa 1 mm dik aanbrengen

D. Vloer / wandaansluiting genaamd kim

De kim (aansluiting vloer / wand ) is veelal een zwakke plek in de constructie. Indien deze niet op een juiste manier en goed is uitgevoerd, dan zal deze lekkage gaan vertonen. Om een kim alleen plaatselijk te behandelen geeft weinig soelaas. Het water zal dan een andere weg zoeken in de kim om naar binnen te komen.


Vaak wordt er ook al een injectieslag mee gemonteerd tijdens de bouw van de vloer / wandconstructie welke bij waterlekkage kan worden afgeperst met twee componenten epoxy. Echter ook deze oplossing is niet altijd toereikend.

1. Kim beton

Om de kim te dichten volgens de principes van KRIZTAL® zal men de kim over de gehele lengte mechanisch uit moeten kappen. Diepte circa 50 mm. Indien er een cementdekvloer op ligt dan dient men deze ter hoogte van de kim er eerst uit te verwijderen. Veelal met een breedte van circa 100 mm. Dit om bij de onderliggende kim te kunnen komen.
Vervolgens dient men de gehele kim te reinigen met een water hogedrukspuit.

Op plaatsen waar sprake is van stromend water deze dichten met KRIZTAL® Plug. Verder de gehele kim dichten met KRIZTAL® Barri. De reparatie geheel nawerken met KRIZTAL® 1 dik 1 mm. Nadien de cementdekvloer weer aanhelen met cementdek. Nadat de kim geheel is gedicht zal ook het probleem met optrekkend vocht vanuit de kim opgelost zijn.

2. Kim vloer / metselwerk

Uitgekapte kimOok bij een kim in cementdekvloer/ metselwerk dient men over de gehele lengte de kim te doen.

Over de gehele lengte dient de kim uitgekapt te worden. Zowel een deel van de vloer alsook de onderzijde van de wand. Men kan het beste met een brede beitel de kim schuin uitkappen. U neemt dan gelijk een deel van de muur alsook van de vloer mee. Breedte wand + vloer sleuf circa 50 mm diep en circa 50 mm breed. Vervolgens dient men de gehele kim te reinigen middels water hoge druk spuiten.

E. Doorvoeren

Doorvoer gedichtMet doorvoeren worden alle buizen bedoeld welke dienen voor doorloop water, elektra, gas en dergelijke. Deze doorvoeren kunnen in oude kelders van gietijzer zijn.
In overige kelders veelal van kunststof. Deze doorvoerbuizen zijn tijdens de oplevering van de kelder al eens gedicht. Vaak is dit gedaan met een pasta op eboniet basis. Eboniet is een klei welke opzwelt in contact met water.

Echter wanneer deze pasta droog komt te staan, dan gaat de eboniet terug naar zijn oorspronkelijk volume. Bij lekkage op doorvoeren dient men deze materialen of andere gebruikte materialen er verdiept uit te halen tot een diepte van circa 50 mm. Ook rondom de doorvoer dient men het beton of steen verdiept uit te kappen. Daarna alles goed reinigen met schoon leidingwater. De doorvoer en de ruimte om de doorvoer heen nadien goed dichten met KRIZTAL® DVD.

KRIZTAL® DVD is een expanderende mortel welke zijn volume behoudt en hecht aan gietijzer en kunststoffen.
Nadien nawerken met KRIZTAL® 1. KRIZTAL® 1 circa 1 mm. dik aanbrengen.

F. Condensvorming kelders

Ventilatie

Ventilatie in kelders is noodzakelijk. Deze ventilatie dient wel juist aangelegd te zijn, omdat anders de werking ervan niet afdoende zal zijn. Een juiste berekening hiervoor en een juiste aanleg is dan ook noodzaak. Wat veel voorkomt is, dat men de ventilatie heeft aangesloten op de kruipruimte. Dat is uit den boze. Een kruipruimte is altijd warmer en vochtiger dan een kelder. Het vocht uit de kruipruimte gaat dan de kelder in en zal daar op de muren condenseren. Wanneer het weer omslaat naar regen zal veelal de luchtvochtigheid in uw kelder omhoog gaan. Met als gevolg condensatie op de muren.
Ventilatie buizen uit laten komen op een spouwmuur is ook uit den boze, omdat een kelder met name zomers koeler is dan de binnenstromende lucht. Omdat lucht minder vocht kan bevatten naarmate ze verder afkoelt is een kelder gevoelig voor een teveel aan vocht in de lucht. Door een goede ventilatie kan de overlast van vocht grotendeels worden voorkomen. Het is zaak dat er tijdens de bouw voldoende aandacht aan de ventilatie wordt besteed. Gestreefd moet worden naar een gemiddelde luchtstroming van ± 10 liter/sec bij een doorvoer van 110 mm (35 – 40 m3/ uur). Wij adviseren om rechtstreeks van buiten naar binnen te ventileren en nooit via de kruipruimte.

Door middel van RLV metingen en temperatuur metingen, zowel binnen als buiten, kan men berekenen wat dit in de kelder op de wanden teweegbrengt.

Bij een niet goede ventilatie kan men in erge gevallen zelfs plassen water op de vloer krijgen en loopt het vocht langs de muren.
Deze condensatie is dan ook vocht van binnenuit en er is dan geen sprake van een lekke kelder.

Ventilatie in de kelder dient bij voorkeur diagonaal aangelegd te worden, waarbij de instromende lucht onderin de kelder plaatsvindt en de afvoer van de vervuilde lucht op de tegenoverliggende muur bovenin.

Voor een juiste ventilatie geldt dat dit nauwkeurig uitgerekend en opgesteld dient te worden. Alleen dan bereikt men het gewenste resultaat.
Voor een juiste diagnose bij condensatie problemen dient altijd een gedegen onderzoek plaats te vinden, omdat er meerdere factoren een rol spelen in deze complexe materie.