Optrekkend vocht behandelen

Dankzij Kriztal® verdwijnt vocht als sneeuw voor de zon

Vochtkringen en schimmels zijn alle eeuwen een probleem in oudere bedrijfspanden en woningen. De meest voorkomende oorzaak is optrekkend vocht, dat wordt veroorzaakt door een vochtige omgeving. Denk hierbij aan een vochtige kruipruimte, vochtige kelder of een slecht geventileerde woonkamer. Bij mensen, die gevoelige luchtwegen hebben en klachten van reumatische aard, zorgt dit voor een verergering van de klachten. Dan hebben we het nog net eens over de muffe geurtjes die bewoners ruiken. Kortom het wooncomfort is verre van optimaal. Voor effectief optrekkend vocht behandelen was tot de komst van Kriztal® geen methode beschikbaar. De methodieken waren gericht op symptoombestrijding en al na korte tijd kwamen de vochtkringen en schimmels weer terug.

Waarom komen steeds meer vochtproblemen naar boven?

Vroeger werden de funderingen van woningen zo aangelegd, dat de onderste lagen van de fundering watervast waren. Bouwbedrijven wisten hoe hoog de waterstanden waren en trokken de watervaste laag van de fundering veelal op tot een hoogte welke ruim boven de hoogst bekende waterstand lag. Echter nu de laatste decennia de waterstanden steeds hoger komen te staan heeft dat gevolgen voor de watervaste laag. Het grondwater komt boven delen van de fundering te staan, die niet watervast zijn. Gevolg: optrekkend vocht tot boven de vloer. Voor de gezondheid en het wooncomfort van de bewoners is optrekkend vocht behandelen een must. Gelukkig kan dit effectief en duurzaam dankzij Kriztal®

Optrekkend vocht verdwijnt, waar Kriztal® verschijnt

De introductie van Kriztal® maakt effectief en duurzaam optrekkend vocht behandelen mogelijk. In tegenstelling tot alle andere methodieken pakt Kriztal® de oorzaak aan van het optrekkend vocht. Of u woning of bedrijfspand wel of geen kruipruimte heeft maakt niet uit. Kriztal® heeft voor optrekkend vocht behandelen een beproefde methodiek ontwikkeld. Wij verwijzen u graag naar het Handboek Kriztal. Hierin kunt u lezen hoe onze gecertificeerde bedrijven te werk gaan. Dat Kriztal® werkt blijkt wel uit de garantie die wij geven. U ontvangt op alle Kriztal® producten een garantie van 30 jaar op de werking van Kriztal® .

Kriztal® is milieuvriendelijk en bevat geen kunststoffen

Onze gecertificeerde bedrijven maken gegarandeerd een duurzaam einde aan optrekkend vocht in uw woning of bedrijfspand. Raadpleeg daarom voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak op locatie de rubriek contact