Souterrain of kelder waterdicht maken met Kriztal®

Dankzij de door onszelf ontwikkelde methode kunnen wij door gebruik te maken van Kriztal® producten elk souterrain en elke kelder geheel en duurzaam waterdicht maken. U ontvangt een garantie van 30 jaar op de duurzame werking van Kriztal® . Wij kennen verschillende vormen van waterdicht maken. Bij kelderdichting worden de muren en vloeren waterdicht gemaakt. Het vochtprobleem in een kelder of souterrain wordt dan gegarandeerd verholpen.

Dankzij Kriztal® kunnen wij uw kelder met vochtproblemen veranderen in een droge woonruimte. Een kelder met vochtproblemen is van generlei waarde. Dankzij onze vakkennis en Kriztal® producten maken wij van uw kelder een droge ruimte waar het plezierig toeven is.

Mogelijke oorzaken van een lekke kelder

Een kelderlekkage kan ontstaan door verzakkingen van het pand, zwaarder verkeer of een veranderde grondwaterstand. Zo kan door een verlaagde waterstand de tegendruk van de kelder wegvallen waardoor deze kan gaan zakken en scheuren. Een te hoge waterstand kan bij dijkwoningen zorgen voor water op plekken waar het voorheen niet kwam. Dat kan ook gebeuren bij een hoge grondwaterstand of veranderingen. Een lekke kelder kan ook het gevolg zijn van de ouderdom van de kelder of bouwfouten. In alle situaties geldt, dat er eerst een juiste diagnose gesteld wordt wat de oorzaak is van de vochtproblemen in de kelder of souterrain. Pas dan kan de kelder of het souterrain op de juiste wijze worden gedicht.