Vocht verwijderen uit kelder of souterrain

Uit uw kelder vocht verwijderen met pompen lost niet de oorzaak op

Veel kelders zijn vochtig en worden om deze reden als ruimte door de bewoners vrijwel niet gebruikt. Een vochtige kelder is de ideale omgeving voor het ontstaan van schimmels en stank. Om een kelder minder vochtig te maken wordt door veel huishoudens voor het vocht verwijderen gebruik gemaakt van pompen, zoals een dompelpomp. Ogenschijnlijk lijkt dit een goede oplossing, omdat het vochtpercentage dankzij deze vorm van vocht verwijderen afneemt. Echter het grondwater wordt eigenlijk continu aangezogen. Het kan zelfs voorkomen, dat er bij funderingen die op zand zijn aangelegd, zand onder de funderingen wordt weggezogen. Dit zal te zijner tijd verzakkingen van de woning tot gevolg kunnen hebben, waardoor de woning scheurt en onverkoopbaar wordt. Op deze wijze vocht verwijderen is dus niet de oplossing, want stopt men met pompen dan komt het vocht terug.

Een kelder volledig waterdicht maken is beter dan vocht verwijderen

Vocht verwijderen door middel van pompen is dan ook niet de oplossing voor een kelder die vochtig is. Het volledig waterdicht maken van een kelder is vele malen beter, omdat dan de daadwerkelijke oorzaak van een vochtige kelder wordt opgelost. Sterker nog u krijgt er een uiterst aantrekkelijke ruimte bij die u als man cave, kantoor, tv muziekkamer kunt inrichten. Vooral in steden als Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Delft, Utrecht en het Rivierengebied is het volledig waterdicht maken van een kelder zeer populair. Bovendien geeft een dergelijke ingreep een toegevoegde waarde en wordt het leefklimaat in uw woning een stuk beter. De door Kristal® gecertificeerde bedrijven kunnen een natte kelder veranderen in een droge en aangename ruimte waar het duurzaam goed toeven is.

Een kelder waterdicht maken is voor Kristal® geen probleem

Wanneer u een kelder met vochtproblemen heeft kunnen wij deze volledig voor u oplossen. Het leefklimaat in uw woning zal sterk verbeteren. Neem geen halve maatregelen en schakel een door Kriztal® gecertificeerd bedrijf in, dat gespecialiseerd is in het duurzaam dichten van vochtige kelders. Afhankelijk van het materiaal waarvan de kelder is gemaakt of afgewerkt wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarna wordt de kelder duurzaam met Kriztal® gedicht en gerepareerd en kunt u blijvend genieten van een droge kelder. U ontvangt een schriftelijke garantie van 30 jaar op de duurzame werking van Kriztal® .

Bel telefoon 085 – 0653465 of stuur een e-mail naar contact voor meer informatie, zodat u nooit meer pompen voor vocht verwijderen hoeft in te zetten.