Water in kelder: Kriztal® lost het voorgoed op

Verschillende oorzaken water in kelder

Vochtproblemen als ‘water in kelder’ komen helaas in ons vochtige land veelvuldig voor. De verwachting is, dat dit de komende decennia alleen maar erger zal worden. We krijgen steeds vaker te maken met wolkbreuken die voor zulke grote hoeveelheden water zorgen, dat ons rioolstelsel het niet aan kan. Naast wateroverlast als gevolg van zware regenbuien heeft water in de kelder nog meer oorzaken.

Water in kelder als gevolg van wisselende druk grondwater

De meeste kelders liggen in Nederland voor een groot deel onder het grondwaterniveau. Hierdoor ontstaat een constante druk op de wanden en de keldervloer. Wanneer het grondwaterpeil verlaagd of verhoogd wordt kan door de veranderde druk van het water dit gevolgen hebben voor de wanden en vloer. Hierdoor kunnen vochtplekken en zelfs scheuren ontstaan. Dit is ideaal voor de ontwikkeling van schimmels. Als er geen actie ondernomen wordt zal o.a. een pregnante geur gaan ontstaan die schadelijk is voor de gezondheid.

Nog meer oorzaken water in kelder

Water in kelder kan ook ontstaan omdat het metsel- en voegwerk veroudert en door de constante druk van het water poreus is geworden. Optrekkend en doorslaand vocht zijn het gevolg. Ook kan water in kelder het gevolg zijn van een constructiefout. Vaak komt dat voor bij de kim. Dat is de overgang van de vloer naar de wanden van de kelder. Tenslotte is een slechte ventilatie in een kelder een veel voorkomende oorzaak. Hierdoor ontstaat condens.

Een kelder waterdicht maken is voor Kristal® geen probleem

Wanneer u water in kelder heeft kan een door Kriztal® gecertificeerd bedrijf dit definitief en duurzaam voor u oplossen. Niet alleen wordt uw kelder een unieke droge leefruimte, maar tevens zal het leefklimaat in uw woning sterk verbeteren. Neem daarom geen halve maatregelen en schakel een door Kriztal® gecertificeerd bedrijf in, dat gespecialiseerd is in het duurzaam dichten van vochtige kelders. Hoe gaan wij te werk? Eerst maken wij een plan van aanpak. Daarna wordt de kelder duurzaam met Kriztal® gedicht en gerepareerd en kunt u blijvend genieten van een droge kelder. Tevens ontvangt u een schriftelijke garantie van 30 jaar op de duurzame werking van Kriztal® .

Bel telefoon 085 – 0653465 of stuur een e-mail naar contact voor meer informatie over het definitief verhelpen van water in kelder.